fbpx

QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT

CAM KẾT BẢO VỆ DỮ LIỆU

VINFAST THĂNG LONG cam kết bảo vệ tính riêng tư của những người sử dụng trang web của chúng tôi. Bất kỳ thông tin nào về quý vị mà chúng tôi thu thập được chỉ được sử dụng nhằm mục đích cải tiến các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho quý vị, và giúp cho quý vị dễ sử dụng hơn và thích hợp hơn với nội dung của trang web và các dịch vụ. Khi được phép của quý vị, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để cung cấp cho quý vị thông tin về các cập nhật trên trang web của chúng tôi hoặc các thông tin tiếp thị khác.

VINFAST THĂNG LONG chưa bao giờ chia sẻ bất kỳ thông tin nào có được trên trang web hoặc từ trang web của mình với bất kỳ tổ chức nào khác, và cũng sẽ không bao giờ làm việc đó, trừ phi theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi cũng sẽ không bán thông tin có được trên trang web này cho bất kỳ bên hay các bên nào ngoài VINFAST THĂNG LONG và các đơn vị trực thuộc của mình.

Một số nội dung trên trang web của VINFAST THĂNG LONG yêu cầu phải có đăng ký hoặc mật khẩu để truy cập.

Thông tin có được từ những người sử dụng các nội dung này cũng có thể được sử dụng cho mục đích tiếp thị của VINFAST THĂNG LONG

VINFAST THĂNG LONG cho quyền truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân theo luật áp dụng.

Một số dữ liệu vận chuyển sẽ được cung cấp cho các cơ quan thẩm quyền của nhà nước hoặc nơi đến để làm thủ tục thuế và thông quan hoặc để soi chiếu an ninh, theo yêu cầu của luật pháp Việt Nam.

Thông tin cung cấp thường bao gồm: tên và địa chỉ người vận chuyển, tên và địa chỉ người nhận, mô tả hàng hóa, số mẫu, trọng lượng và giá trị vận chuyển.

VINFAST THĂNG LONG có quyền thay đổi chính sách riêng tư của mình vào bất kỳ lúc nào có hoặc không có thông báo trước. Vui lòng thường xuyên kiểm tra để biết thông tin về các thay đổi. Bằng việc sử dụng dịch vụ và tiện ích trên website www.dailyvinfastmienbac.com quý vị đồng ý với Chính sách Riêng tư này.

Chúng tôi đã triển khai bản cam kết này vì chúng tôi muốn quý vị cảm thấy tin tưởng về tính riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của quý vị.

error: Content is protected !!